Ανακοίνωση για την Δικαιοσύνη

Δικαιοσύνη

Ανακοίνωση για την Δικαιοσύνη

Ανακοίνωση

Η ανεξαρτησία την οποία κατέχει η Δικαιοσύνη είναι μια δημοκρατική κατάκτηση, την οποία οφείλουμε να προασπίσουμε με κάθε τρόπο, καθώς αποτελεί το θεμέλιο του Κράτους Δικαίου.

Τόσο η εκτελεστική όσο και η νομοθετική εξουσία οφείλουν να σέβονται τον συνταγματικά κατοχυρωμένο και απόλυτα διακριτό ρόλο της Δικαιοσύνης και είναι απερίφραστα καταδικαστέες οι πρόσφατες προσβλητικές επιθέσεις από κυβερνητικούς φορείς σε δικαστικούς λειτουργούς.

Ο σεβασμός αυτός δεν σημαίνει, ωστόσο, απαγόρευση κριτικής στις δικαστικές αποφάσεις, η οποία, όμως, πρέπει να είναι καλόπιστη και επιστημονικά τεκμηριωμένη και να μην οδηγεί σε διασυρμό του θεσμού και των λειτουργών του.

Ταυτόχρονα, οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης οφείλουν να επιδεικνύουν ανάλογο σεβασμό του δικού τους θεσμικού ρόλου, ο οποίος έγκειται στην προστασία του Συντάγματος και της νομιμότητας.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών στο θεσμό της Δικαιοσύνης είναι πολύ σημαντική για την κοινωνική ειρήνη και κατακτάται τόσο μέσω του σεβασμού που οι άλλες εξουσίες δείχνουν προς τη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της όσο, όμως, και με το έργο των ίδιων των λειτουργών της κατά την εφαρμογή των νόμων.

Οι δικηγόροι ως συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης έχουν, κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, ρόλο που πρέπει να γίνεται από όλους σεβαστός, καθώς είναι καθοριστικός για την προάσπιση των εννόμων δικαιωμάτων των πολιτών και για τη διαρκή βελτίωση των αποφάσεων της Δικαιοσύνης.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι οφείλουν με σύνεση και συνέπεια να παρέμβουν προς όλες τις πλευρές και να συμβάλλουν στην υπέρβαση της σοβαρής αυτής θεσμικής κρίσης με τήρηση της συνταγματικής τάξης και του Κράτους Δικαίου.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ηλίας Κλάππας, Σύμβουλος ΔΣΠ
Γιάννης Βούτας, Σύμβουλος ΔΣΠ