Ανακοίνωση για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Ανακοίνωση για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Ανακοίνωση για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Στις κρίσιμες ώρες που διανύει η χώρα, είναι πρωτεύον συνδικαλιστικό και πολιτικό καθήκον μας να προστατεύσουμε τη Δημοκρατία και το θεσμό της Δικαιοσύνης, της οποίας είμαστε συλλειτουργοί.

Είναι ορατή η απειλή καταρράκωσης του θεσμού της Δικαιοσύνης και μετατροπής του σε προνομιακό χώρο για τους λίγους, καθώς τα οικονομικά εμπόδια πρόσβασης σε αυτή για τους πολλούς, θα μετατρέψουν το συνταγματικό δικαίωμα παροχής εννόμου προστασίας σε κενό γράμμα.

Η επίκληση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η χώρα δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει άλλοθι για την αδράνεια του Δικηγορικού σώματος μπροστά στο ενδεχόμενο επαναφοράς και ψήφισης από τη Βουλή του «σχεδίου Χαμηλοθώρη» περί τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το οποίο απορρίφθηκε πανηγυρικά στο πρόσφατο δικηγορικό δημοψήφισμα.

Δεν ξεχνάμε ότι το Σχέδιο Χαμηλοθώρη δεν βοηθά στην επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης, αλλά συντελεί στην απορρύθμισή της και βοηθά στην επιτάχυνση των κατασχέσεων και την αύξηση των προνομίων των Τραπεζών στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Δεν υποτασσόμαστε – συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και ζητάμε από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων να παραμείνει συνεπής προς το αποτέλεσμα του δικηγορικού δημοψηφίσματος και την εκφρασθείσα απόφαση του σώματος των Δικηγόρων και να παλέψει ώστε να μη γίνει νόμος του Κράτους το «Σχέδιο Χαμηλοθώρη» για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αλλά να προωθήσει τις θέσεις του δικηγορικού σώματος μέσω του σχεδίου για την Πολιτική Δικονομία. που ετοιμάζει η Επιτροπή, της οποίας προΐσταται ο Αρεοπαγίτης Κράνης.