Η Ταυτότητα Μας

Η Ταυτότητα Μας

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

Είμαστε ένας ανεξάρτητος συνδυασμός μαχόμενων Δικηγόρων με συνεχή και συνεπή αγωνιστική δράση για την υπεράσπιση του Συλλόγου και των δικαιωμάτων των Δικηγόρων.

Είμαστε ένας συνδυασμός που δεν έχει κομματικές εξαρτήσεις και προσδοκίες και η μόνη μας δέσμευση είναι απέναντι στους συναδέλφους μας, στους οποίους αναφερόμαστε και λογοδοτούμε.

Συνδυάζουμε τη γνώση και την εμπειρία συναδέλφων που έχουν πολύχρονη συνδικαλιστική πορεία, με τον ενθουσιασμό και την ανανεωτική διάθεση των νεότερων συναδέλφων.

Αντιπαλέψαμε, με συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις,

 • Την επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες
 • Την κατάργηση του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος και τους φορολογικούς νόμους που οδηγούν σε απόγνωση τη μεγάλη μάζα των Δικηγόρων
 • Τους αντιασφαλιστικούς νόμους που οδήγησαν στην κατάργηση της αυτοτέλειας των Ταμείων μας και την επιβολή εξοντωτικών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες, μάλιστα, όταν λήξει η τετραετής μεταβατική περίοδος του άρθρου 98 του νόμου Κατρούγκαλου, θα γίνουν δυσβάστακτες ακόμη και για όσους σήμερα επωφελούνται των εκπτώσεων
 • Τη διαβίβαση των οφειλών ασφαλιστικών εισφορών από το ΕΤΑΑ προς το ΚΕΑΟ για αναγκαστική είσπραξή τους
 • Τις προσπάθειες αύξησης του κόστους προσφυγής στη Δικαιοσύνη (αύξηση δικαστικού ενσήμου και επιβολή του στις αναγνωριστικές αγωγές, επιβολή παραβόλου στα ένδικα μέσα) και κάθε μέτρο που εμποδίζει την πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη
 • Τα μέτρα που θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα της παρεχόμενης δικαστικής κρίσης (κατάργηση Δευτεροβάθμιων Πολυμελών Δικαστηρίων στην πολιτική δίκη, υποκατάσταση της εμμάρτυρης απόδειξης από αμφίβολης αποδεικτικής αξίας ένορκες βεβαιώσεις)
 • Την επιβολή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, παρά, μάλιστα, την εκφρασμένη αντίθεση του δικηγορικού σώματος στο Δικηγορικό Δημοψήφισμα του Δεκεμβρίου 2014.
 • Τις αντισυνταγματικές διατάξεις με τις οποίες μειώνονταν τα δικαιώματα των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων,
 • Την προωθούμενη αφαίρεση οικογενειακών διαφορών (συναινετικά διαζύγια) από τα δικαστήρια
 • Τις προσπάθειες που έγιναν να πληγεί ο θεσμικός ρόλος των δικηγόρων στην πολιτική δίκη, να καταργηθεί ο λειτουργηματικός χαρακτήρας του επαγγέλματός μας και να εξομοιωθεί η δικηγορία με επιχειρηματική δραστηριότητα (επιβολή δαπανηρών μηχανημάτων POS με σκανδαλώδη τραπεζική προμήθεια κλπ.)
 • Τις προσπάθειες κατάργησης του δικηγορικού απορρήτου και κάθε προσπάθεια να πληγεί η σχέση εμπιστοσύνης του δικηγόρου με τον εντολέα του και να υποβαθμιστεί ο ρόλος του δικηγόρου ως υπερασπιστή.

Παλέψαμε για τα δικαιώματα των δικηγόρων, τη διεύρυνση της συμμετοχής μας σε εξωδικαστικές, αμειβόμενες δραστηριότητες (εκλογές σωματείων, επιτροπές), την ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους ασκούμενους, τον εκδημοκρατισμό της λειτουργίας του Δ.Σ. και του Συλλόγου, παλέψαμε για την προστασία των πολιτικών και δικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών και του κράτους Δικαίου, ενάντια στις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνηενάντια στους νόμους που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες.

Ταυτότητα