Καταγγελία

Γιώργου Σταματογιάννη

Καταγγελία

Ανακοίνωση

1. Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλει δημόσια την βαθύτατα αντιδημοκρατική, παράνομη και αντιθεσμική ενέργεια του νυν Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Γιώργου Σταματογιάννη, ο οποίος με την από 1-11-2017 απόφασή του, ερμηνεύοντας παντελώς αυθαίρετα και χωρίς καν να συμβουλευτεί ή έστω να θέσει εγκαίρως το πρόβλημα υπόψιν του Δ.Σ. του ΔΣΠ, ενεργώντας αιφνιδιαστικά και μονομερώς, δεν ανακήρυξε, παρότι όφειλε, τον συνδυασμό μας Δικηγορική Συνεργασία για τις δικηγορικές εκλογές στις 26/27-11-2017, απαιτώντας την υποβολή νέας δήλωσης.

Συγκεκριμένα, ερμηνεύοντας παντελώς αυθαίρετα την διάταξη του άρθρου 112 παρ.2 του Κώδικα περί Δικηγόρων και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη διάταξη του άρθρου 109 παρ.2, επικαλούμενος το, κατά την εσφαλμένη κρίση του, κώλυμα ενός εκ των υποψηφίων του συνδυασμού, έλαβε την πρωτοφανή απόφαση να μην προβεί στην ανακήρυξη του συνδυασμού μας, έστω και αν οι υπόλοιποι 17 υποψήφιοι σύμβουλοι δεν είχαν, κατά τη δική του μάλιστα κρίση, κανένα πρόβλημα, θεωρώντας ότι το προσωπικό κώλυμα ενός υποψηφίου συμβούλου είναι κώλυμα συνολικά όλου του συνδυασμού.

Την ίδια στιγμή που ανακήρυξε, και ορθώς έπραξε, άλλο συνδυασμό με 10 υποψηφίους συμβούλους, δεν ανακήρυξε τον δικό μας με 17 εναπομείναντες υποψηφίους, παρά το γεγονός ότι το άρθρο 109 παρ.2 ΚτΔ προβλέπει ότι για να ανακηρυχθεί συνδυασμός θα πρέπει ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων να ανέρχεται για την περίπτωση του Συλλόγου μας σε εννέα (9) υποψηφίους. Δεδομένου ότι θεώρησε πως μόνο ένας εκ των 18 υποψηφίων του συνδυασμού μας είχε κώλυμα, ο εναπομείναν αριθμός υποψηφίων ήταν υπεραρκετός για να προβεί στην ανακήρυξη του συνδυασμού, θα έπρεπε δε να τάξει τριήμερη προθεσμία κατά τη διάταξη του άρθρου 112 παρ.2 ΚτΔ για την αντικατάσταση ή την αφαίρεση μόνο του υποψηφίου συμβούλου. Μόνο αν ο αριθμός των κωλυομένων υποψηφίων συμβούλων ήταν τέτοιος που οι εναπομείναντες θα ήταν λιγότεροι από εννέα, κατά τις προϋποθέσεις του άρθρου 109 παρ.2 ΚτΔ, τότε και μόνο όφειλε να μην προβεί στην ανακήρυξη του συνδυασμού.

2. Η συγκεκριμένη ενέργειά του έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντιθεσμικών ενεργειών του κ. Γιώργου Σταματογιάννη, οι οποίες δεν συνάδουν με την ιδιότητα του Προέδρου του ΔΣΠ και συνιστούν κατάχρηση της θέσης του προς το σκοπό προβολής της δικής του υποψηφιότητας στις επερχόμενες εκλογές, όπως η μετατροπή της ιστοσελίδας και του περιοδικού του Συλλόγου σε προσωπικό χώρο προβολής του, η χρήση της γραμματείας του ΔΣΠ για την αποστολή, μεσούσης μάλιστα της προεκλογικής περιόδου, προσωπικών του μηνυμάτων προεκλογικού χαρακτήρα στους συναδέλφους, όπως, επίσης, και το γεγονός ότι προέβη, μόνος του, σε απολογιστική υποτίθεται εκδήλωση και, μάλιστα, δύο μήνες πριν τη λήξη της θητείας του, αγνοώντας το Συμβούλιό του και δείχνοντας παντελή έλλειψη σεβασμού στις συλλογικές διαδικασίες και στα θεσμικά όργανα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

3. Όσον αφορά στο υποτιθέμενο κώλυμα του υποψηφίου του συνδυασμού μας Γιάννη Βούτα, ο νυν Πρόεδρος του ΔΣΠ στην εσφαλμένη και πλημμελώς αιτιολογημένη απόφασή του παραλείπει να αναφέρει ότι ο Γιάννης Βούτας διατέλεσε σύμβουλος του ΔΣΠ για λιγότερο από ένα έτος (7/4/2009 έως 23/3/10) εκ των τριών ετών της περιόδου 2008-2011, για ενάμισι έτος (από 17/3/2011 έως 2/10/2012) εκ των τριών της περιόδου 2011-2014 και μόνο κατά την περίοδο 2014-2017 είχε πλήρη θητεία. Εκ του άρθρου 97 παρ.4 και 5 του ΚτΔ προκύπτει ότι κώλυμα έχουν όσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τρεις συνεχόμενες θητείες και όχι τρεις συνεχόμενες εκλογές, όπως στην περίπτωση του Γιάννη Βούτα. Η μειωμένη θητεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξομοιωθεί με πλήρη θητεία, πολύ δε περισσότερο που και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση αυτές είχαν ολοκληρωθεί πριν καν την ψήφιση του ΚτΔ τον Νοέμβριο 2013 και άρα δεν υπήρχε περίπτωση να έγιναν για να παρακαμφθεί η συγκεκριμένη διάταξη.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΠ ως όργανο της Διοίκησης όφειλε να εξατομικεύσει το νόμο και να λάβει υπόψη του, εφόσον η γραμματική ερμηνεία της διάταξης δεν είναι επαρκής, και την τελολογική ερμηνεία αυτής. Δεδομένου ότι σκοπός του νομοθέτη είναι να μην επωφελούνται οι σύμβουλοι των συνεχόμενων θητειών τους για να επανεκλέγονται διαρκώς, η μειωμένη και διακεκομμένη θητεία ενός συμβούλου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά κατά την έννοια του άρθρου 97 παρ.4 και 5 ΚτΔ κώλυμα εκλογιμότητάς του. 

Ο συνδυασμός μας καταδικάζει την αυθαίρετη και μη-νόμιμη απόφαση του νυν Προέδρου, η οποία στερεί αδικαιολόγητα από τον συνάδελφο Γιάννη Βούτα τη δυνατότητα να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές και πλήττει ευθέως την επί ίσοις όροις διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.