Το Πρόγραμμα μας

Το Πρόγραμμα μας

προγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Για να κάνουμε το όραμά μας για το Σύλλογο πραγματικότητα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις και είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για να τις κάνουμε πράξη.

1.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στόχος μας είναι ένας ΙΣΧΥΡΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στις δραστηριότητές του  ώστε να ανακτήσει την εμπιστοσύνη όλων των μελών του, ακόμη και εκείνων που έχουν απογοητευτεί και δυσπιστούν για την αποτελεσματικότητά του, ο οποίος:

 • Θα λειτουργεί στη βάση της συλλογικής αρχής χωρίς να είναι το όχημα για άσκηση προσωπικών πολιτικών και ικανοποίηση προσωπικών επιδιώξεων,
 • Θα ενημερώνει διαρκώς και θα εμπνέει τα μέλη του, νέα και μεγαλύτερα, να κινητοποιηθούν και να συμμετάσχουν στη δράση του,
 • Θα αξιοποιήσει το σπουδαίο επιστημονικό δυναμικό των μελών του με τη δημιουργία επιστημονικών επιτροπών και διαρκών ομάδων εργασίας για την επεξεργασία επιστημονικών και νομοτεχνικών ζητημάτων, τη διαρκή επιμόρφωση των συναδέλφων και την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών από τον Σύλλογο
 • Θα ενισχύσει το ρόλο και τη θέση του στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων
 • Θα έχει δυναμική παρουσία στα εσωτερικά και διεθνή θεσμικά όργανα για κάθε θέμα που αφορά τη δικηγορία, την βελτίωση της απονομής της Δικαιοσύνης και την προστασία του Κράτους Δικαίου
 • Θα συντονίζει τη δράση του με τον Δήμο, τους μαζικούς φορείς της πόλης και τις Ανεξάρτητες Αρχές (Συνήγορος του Πολίτη, του Παιδιού, του Καταναλωτή κλπ.) για προβλήματα κοινωνικά, καθώς και για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά
 • Θα έχει έντονη πολιτιστική παρέμβαση, ενθαρρύνοντας την λογοτεχνική, μουσική, θεατρική και εν γένει πολιτιστική δραστηριότητα των μελών του και των οικογενειών τους. Θα ενισχύσει τα υπάρχοντα αθλητικά τμήματα των μελών του (ποδόσφαιρο, μπάσκετ) εμπλουτίζοντάς τα περαιτέρω (π.χ. σκακιστική, φυσιολατρική, ομάδα αντισφαίρισης) και θα βοηθήσει στη δημιουργία αντίστοιχων τμημάτων για τις γυναίκες συναδέλφους
 • Θα ενισχύσει περαιτέρω την ιστοσελίδα και τις εκδόσεις του Δικηγορικού Συλλόγου (Πειραϊκή Νομολογία, Δικηγορική Επικαιρότητα) υποστηρίζοντας το επιστημονικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα τους και αξιοποιώντας τα για την τακτική ενημέρωση των συναδέλφων για τις εκάστοτε νομοθετικές αλλαγές. Ενθάρρυνση των νέων συναδέλφων να συμμετάσχουν και να εκφραστούν σε αυτά.
προγραμμα

 

2.ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

 • Ανατροπή των εξοντωτικών ρυθμίσεων του νόμου Κατρούγκαλου για τις ασφαλιστικές εισφορές. Πλήρης αναθεώρηση του φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος, καθώς το σωρευτικό αποτέλεσμα των σχετικών επιβαρύνσεων οδηγεί σε ευθεία δήμευση του δικηγορικού εισοδήματος. Κατάργηση του πλασματικού προσδιορισμού του ελάχιστου εισοδήματος ως βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Απαλλαγή των δικηγόρων χωρίς εισόδημα από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων. Θεσμοθέτηση ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές. Βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών από το δημόσιο σύστημα υγείας.
 • Συνεχής ανάδειξη της τεράστιας οικονομικής επιβάρυνσης των δικηγόρων που δημιουργεί η επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες, χωρίς ο φόρος αυτός να συνάδει με τη φύση των παρεχομένων από τον δικηγόρο υπηρεσιών. Διεκδίκηση κατάργησης του ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες και, ως ενδιάμεσο μέτρο, την αύξηση στις 25.000 ΕΥΡΩ του ορίου απαλλαγής από το ΦΠΑ.
 • Διεκδίκηση επαναφοράς του αφορολόγητου στο ποσό των 12.000 ΕΥΡΩ και, σε κάθε περίπτωση, για λόγους φορολογικής ισότητας, στο ποσό που προβλέπεται για άλλες κοινωνικές ομάδες, καθώς η επιβληθείσα φορολόγηση από το πρώτο ευρώ οδηγεί σε οικονομική ασφυξία τη μεγάλη μάζα των δικηγόρων και κυρίως των χαμηλότερα αμειβόμενων, και, ως ενδιάμεσο μέτρο, την νομοθέτηση πολύ χαμηλού συντελεστή φορολογίας για το αντίστοιχο φορολογικό κλιμάκιο.
 • Κατάργηση του «τέλους» επιτηδεύματος, το οποίο, παρότι κατά τρόπο ψευδεπίγραφο αναφέρεται ως «τέλος», δεν έχει καμία ανταποδοτικότητα, και ως ενδιάμεσο μέτρο, επέκταση της απαλλαγής από αυτό στους νέους συναδέλφους που έχουν χρόνο δικηγορίας ως δέκα έτη.
 • Προάσπιση της δικηγορικής ύλης και αντιμετώπιση των φαινομένων παραδικηγορίας από φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και «σωματεία» (όπως εισπρακτικές εταιρείες, παραδικηγορικές εταιρείες) που αντιποιούνται την δικηγορική ιδιότητα, παραπλανώντας τους πολίτες και ευτελίζοντας την Δικαιοσύνη.
 • Δημιουργία λογαριασμού Αλληλοβοήθειας για την κάλυψη των αναγκών των συναδέλφων και των οικογενειών τους, σε έκτακτες περιπτώσεις ασθένειας, ατυχήματος και θανάτου και για την ενίσχυση των συναδέλφων-μητέρων που βρίσκονται στην περίοδο της εγκυμοσύνης και της λοχείας και αδυνατούν να εργαστούν.
 • Δημιουργία εβδομαδιαίας υπηρεσίας για την τακτική ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με τις φορολογικές, ασφαλιστικές και λογιστικές υποχρεώσεις τους. Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του Δικηγορικού Συλλόγου και μηχανοργάνωσή της.
 • Υποστήριξη των εργασιακών δικαιωμάτων των έμμισθων δικηγόρων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες εργασίας και αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμφανίστηκαν με τη δημιουργία του ΕΦΚΑ και τη συχνά διπλή καταβολή ασφαλίστρων.
 • Προάσπιση των δικαιωμάτων των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων (ωράριο και όριο αμοιβής). Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους δικηγόρους κάτω της πενταετίας χωρίς υποχρέωση μεταγενέστερης καταβολής της διαφοράς. Φορολογικές ελαφρύνσεις και κίνητρα για τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων νέων δικηγόρων.
 • Δράσεις και παρεμβάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας των συναδέλφων, ώστε να αντιμετωπιστεί η ταλαιπωρία, οι ουρές και η καθυστέρηση κατά τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων, ο συνωστισμός στις δικαστικές αίθουσες κλπ., με την ενίσχυση, μεταξύ άλλων, των πληροφοριακών συστημάτων και της μηχανογράφησης στα Δικαστήρια, Υποθηκοφυλακεία και λοιπές υπηρεσίες. Διεύρυνση του χρόνου εξυπηρέτησης των δικηγόρων καθόλη τη διάρκεια του εργάσιμου ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών και δικαστηρίων.
 • Κατάργηση προπληρωμής ΦΠΑ και άμεση καταβολή της δικηγορικής αμοιβής στις περιπτώσεις νομικής βοήθειας και αυτεπάγγελτου διορισμού δικηγόρων.
 • Συνέχιση της διακοπείσας προσπάθειας του Συλλόγου για την ομαδική ασφάλιση των μελών του για την αστική επαγγελματκή ευθύνη τους. Ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας σε προαιρετική βάση για τα μέλη του Συλλόγου.
 • Ενίσχυση του ρόλου του ΚΕ.ΔΙ.Π. στην κατάρτιση των δικηγόρων ως διαμεσολαβητών, ώστε να μην χαθεί για τους δικηγόρους ο τομέας αυτός δραστηριότητας. Διεκδίκηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης των δικηγόρων. Η διαμεσολάβηση μπορεί να αποτελέσει ένα νέο εργαλείο στα χέρια των δικηγόρων στα πλαίσια εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ή ως προστάδιο στη δικαστική διερεύνηση υποθέσεων, χωρίς, ωστόσο, να εμποδίζεται το δικαίωμα των διαδίκων να προσφύγουν στο φυσικό δικαστή για επίλυση της διαφοράς τους.

προγραμμα

 

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του κύρους του δικηγόρου ως συλλειτουργού της Δικαιοσύνης και υπεράσπιση της αξιοπρέπειας των συναδέλφων, σε περίπτωση μειωτικής εις βάρος τους συμπεριφοράς κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους.
 • Προάσπιση της ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών από πιέσεις της εκτελεστικής εξουσίας και οργανωμένων συμφερόντων.
 • Ανάπτυξη κοινής δράσης με τις Ενώσεις δικαστών και εισαγγελέων και των δικαστικών υπαλλήλων καθώς και με τις Διοικήσεις των Δικαστηρίων του Πειραιά σε θέματα θεσμών και λειτουργίας των Δικαστηρίων
 • Συντονισμός της δράσης με δημόσιους φορείς και σωματεία, στα πλαίσια του άρθρου 90 του ΚτΔ για τον κοινωνικό ρόλο του Δικηγορικού Συλλόγου, για την βελτίωση των συνθηκών κράτησης στα σωφρονιστικά καταστήματα, με έμφαση στους ανήλικους κρατούμενους, καθώς και υποστήριξη δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων. Επίσης, ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών για την προστασία των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων και την αύξηση της οδικής ασφάλειας, για την ενίσχυση των προγραμμάτων απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
 • Υπεράσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων ενάντια σε κάθε μέτρο περιορισμού τους.

προγραμμα

 

4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΡΑΛΛΕΙΟΥ

 • Ενεργή υποστήριξη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά για την παραχώρηση του κτιρίου της πρώην Ραλλείου για τη μεταστέγαση των Δικαστηρίων του Πειραιά και ανάληψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με το Δήμο και την Πολιτεία για επιτάχυνση υλοποίησης της πρότασης αυτής (κτιριοδομικές μελέτες, όροι παραχώρησης, χρηματοδότηση κλπ.) ώστε να ικανοποιηθεί επιτέλους ένα διαχρονικό αίτημα του δικηγορικού κόσμου και να αποκτήσει η πόλη του Πειραιά ένα νέο, σύγχρονο και ασφαλές Δικαστικό Μέγαρο.
 • Δράσεις για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και των υποδομών των υπαρχόντων κτιρίων μέχρι τη μεταστέγαση στο νέο Δικαστικό Μέγαρο.

προγραμμα